Spolupráce

Spolupráce

Dnešní situace nepřeje prezenční výuce a všichni jsme zklamaní, že se dětí neuvidí osobně a nezažiji radost ze společného setkání a kouzlo umělecké atmosféry.  

Každá netušená událost s sebou něco přináší. Třeba se nám společnými silami podaří přijít alespoň na pár pozitivních věcí?!  Pojďme společně tvořit celé léto, a budeme věřit, že se situace uvolní a všichni si vynahradíme hodiny výtvarné výchovy v novém formátu.

Vážení pedagogové!

Zveme vás na:

Letní Jazykový Tábor –  Best World Forum Camp

Zveme vás na Letní Jazykový Tábor –  Best World Forum Camp, který nabízí výuku anglického nebo ruského jazyka je určen  pro děti od 8 až do 17 let a je vhodný pro všechny jazykové úrovně včetně začátečníků.

Spojte příjemné s užitečným a vydejte se svými žáky na letní tábor, kde zažijí skvělou zábavu, poznají nové kamarády, ale především se zdokonalí v angličtině nebo ruštině.

Dopřejte svým žákům jedinečnou zábavu s tematicky laděným programem, který je bude provázet celým pobytem. Náš tým zkušených instruktorů a lektorů se postará nejen o aktivity dětí, ale i o veškeré materiální vybavení.

Děti se seznámí s novými kamarády, zažijí spoustu legrace a dobrodružství – a to vše zcela přirozeně v cizím jazyce.  Zároveň se všichni  mohou těšit na výtvarný atelier nebo  taneční workshopy, řadu zajímavých her a soutěží zakomponovaných do poutavého příběhu na vybrané téma. Na campu je kladen důraz hlavně na komunikaci v cizím jazyce, lektoři s dětmi pracují v menších skupinkách, výuka je přizpůsobena tempu a potřebám každého dítěte.

Tábor je určen především pro školy a skupiny dětí pod vedením svých lektorů.

Lokalita tábora –  Jižní Čechy patří v České republice nejen k regionům s nejčistším ovzduším, ale také s krajinou bohatou na rozsáhlé lesy stejně jako na upravená historická města a městečka.

Areál tábora je bohatě vybaven dalším sportovním náčiním, má vlastní hřiště na fotbal, a prostorné klubovny na pořádání aktivit třeba i za špatného počasí. Děti jsou ubytovány především v dřevěných chatách o čtyřech lůžkách nebo případně v komfortních pokojích v hlavní budově.  Stravování včetně pitného režimu je zajištěno pětkrát denně v prostorné jídelně. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení s teplou vodou. Umístění areálu v krásném a nerušeném prostředí.

Všichni lektoři jsou proškoleni pro práci s dětmi a věnují se jim celý den formou výuky i organizace odpoledních a večerních aktivit. Umí děti správně motivovat a zvolit nejvhodnější postupy ke zvyšování jejich jazykových znalostí – to vše zábavnou a přirozenou formou.

Program: 

 • Prostor pro hodiny pod vedením vlastních lektorů
 • Společná výuka dle akreditovaného programu Concord International School
 • Výuka v přírodě
 • Volitelní taneční workshopy s předními choreografy nebo tanečníky celé republiky
 • Volitelné workshopy dle zájmu (IT, výtvarná dílna)
 • Společný celotáborový program: sportovní hry, soutěže, diskotéka
 • Výlety a fakultativní exkurze

Letní Taneční Tábor –  Best World Dance Forum Camp

Zveme všechny tanečníky, vedoucí tanečních skupin, profesionály i amatéry na
Letní Taneční Tábor –  Best World Dance Forum Camp, který je otevřený pro všechny tanečníky z ČR i zahraničí.

Dopřejte svým žákům jedinečnou zábavu s tematicky laděným programem, který je bude provázet celým pobytem. Náš tým zkušených instruktorů se postará nejen o aktivity dětí, ale i o veškeré materiální vybavení. Děti se mohou těšit na taneční workshopy, výuku jazyků, řadu zajímavých her a soutěží zakomponovaných do poutavého příběhu na vybrané téma. Díky našemu propracovanému programu zažijí mnoho napínavých a zábavných okamžiků a z tábora si odvezou spoustu společných zážitků. Tanečníci budou rozděleni do skupin podle věku nebo tymů, se kterým se na tábor přihlásí. Tábor je určen především pro taneční školy a soubory  pod vedením svých trenérů a pedagogů.

Lokalita tábora –  Jižní Čechy patří v České republice nejen k regionům s nejčistším ovzduším, ale také s krajinou bohatou na rozsáhlé lesy stejně jako na upravená historická města a městečka.

Areál tábora je bohatě vybaven dalším sportovním náčiním, má vlastní hřiště na fotbal, a prostorné klubovny na pořádání aktivit třeba i za špatného počasí. Děti jsou ubytovány především v dřevěných chatách o čtyřech lůžkách nebo případně v komfortních pokojích v hlavní budově.  Stravování včetně pitného režimu je zajištěno pětkrát denně v prostorné jídelně. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení s teplou vodou. Umístění areálu v krásném a nerušeném prostředí.

Program: 

 • Prostor pro vlastní tréninky v odpovídajících prostorách
 • Jazyková výuka pro děti během každého turnusu
 • Volitelní taneční workshopy s předními choreografy nebo tanečníky celé republiky
 • Volitelné workshopy dle zájmu (jazyky, IT, výtvarný atelier)
 • Společný celotáborový program: sportovní hry, galavečery, soutěže, společná show, diskotéka
 • Výlety a fakultativní exkurze

Letní Počítačový Tábor –  Best World Forum Camp

Dětský počítačový tábor má kromě činností spojených s počítači samozřejmě i další doprovodný program. Jsou to různé zábavné pohybové hry na louce, v lese, ve vodě na koupališti či táborovém bazénu. Pro chvíle tělesného odpočinku pak slouží karty, šachy. K dispozici je samozřejmě i sportovní náčiní (trampolína, ping-pong, kopací a volejbalový míč, líný tenis, badminton, létající talíře, petanque). Děti se mohou těšit na  volitelné taneční nebo výtvarné workshopy, výuku jazyků, řadu zajímavých her a soutěží zakomponovaných do poutavého příběhu na vybrané téma. Díky našemu propracovanému programu zažijí mnoho napínavých a zábavných okamžiků a z tábora si odvezou spoustu společných zážitků.

Nicméně hlavní programovou náplní tábora jsou činnosti spojené s počítači.

Výuka  probíhá každý den v dopoledních a odpoledních hodinách, je rozdělena do několika oblastí. Tyto oblasti na sebe navazují, vzájemně se doplňují a prolínají. Výsledkem je pak určitá komplexní znalost o principu fungování, přístupu, ovládání a využívání počítače v oblastech nezbytných pro dnešního mladého člověka.

Dopřejte svým žákům jedinečnou zábavu s tematicky laděným programem, který je bude provázet celým pobytem. Náš tým zkušených instruktorů se postará nejen o aktivity dětí, ale i o veškeré materiální vybavení.

Tábor je určen především pro školy a skupiny dětí pod vedením svých lektorů.

Lokalita tábora –  Jižní Čechy patří v České republice nejen k regionům s nejčistším ovzduším, ale také s krajinou bohatou na rozsáhlé lesy stejně jako na upravená historická města a městečka.

Areál tábora je bohatě vybaven dalším sportovním náčiním, má vlastní hřiště na fotbal, a prostorné klubovny na pořádání aktivit třeba i za špatného počasí. Děti jsou ubytovány především v dřevěných chatách o čtyřech lůžkách nebo případně v komfortních pokojích v hlavní budově.  Stravování včetně pitného režimu je zajištěno pětkrát denně v prostorné jídelně. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení s teplou vodou. Umístění areálu v krásném a nerušeném prostředí.

 

Program: 

 • Prostor pro hodiny pod vedením vlastních lektorů
 • Doba určená k výuce není nijak omezena. Počítačoví lektoři jsou na táboře neustále přítomni, jsou součástí tábora a mohou se tak dětem věnovat v oblasti teorie i praxe po celý den. Aby nedocházelo k přehnaným otlakům na sedacích svalech účastníků (některé děti by vydržely sedět u počítače 16 hodin denně a 7 dní v týdnu) je každý den část odpoledne vyhrazena sportovnímu programu.
 • Volitelné workshopy dle zájmu (taneční, jazyky, výtvarná dílna)
 • Společný celotáborový program: sportovní hry, soutěže, diskotéka
 • Výlety a fakultativní exkurze

Letní Výtvarný Tábor –  Best World Forum Camp

Výtvarný camp v přírodě uspokojí děti ze základních uměleckých škol a všechny děti s tvůrčí invencí.

Chcete své žáky dostat od počítače do kreativního a tvůrčího prostředí?

Náš výtvarný letní camp je tu od toho! Děti ve skupinkách svého věku získají krásné zážitky v kolektivu vrstevníků a naučí se spoustu zajímavých výtvarných technik.

Dopřejte svým žákům jedinečnou zábavu s tematicky laděným programem, který je bude provázet celým pobytem. Náš tým zkušených instruktorů se postará nejen o aktivity dětí, ale i o veškeré materiální vybavení.

Děti se mohou těšit na výtvarný atelier, taneční workshopy, výuku jazyků, řadu zajímavých her a soutěží zakomponovaných do poutavého příběhu na vybrané téma. Díky našemu propracovanému programu zažijí mnoho napínavých a zábavných okamžiků a z tábora si odvezou spoustu společných zážitků.

Camp je vhodný pro děti od 8 do 15 let, skupiny tvoříme podle věku, aby se všichni výborně bavili a měli podobně staré kamarády.

Tábor je určen především pro školy a skupiny dětí pod vedením svých lektorů.

Lokalita tábora –  Jižní Čechy patří v České republice nejen k regionům s nejčistším ovzduším, ale také s krajinou bohatou na rozsáhlé lesy stejně jako na upravená historická města a městečka.

Areál tábora je bohatě vybaven dalším sportovním náčiním, má vlastní hřiště na fotbal, a prostorné klubovny na pořádání aktivit třeba i za špatného počasí. Děti jsou ubytovány především v dřevěných chatách o čtyřech lůžkách nebo případně v komfortních pokojích v hlavní budově.  Stravování včetně pitného režimu je zajištěno pětkrát denně v prostorné jídelně. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení s teplou vodou. Umístění areálu v krásném a nerušeném prostředí.

Program: 

 • Prostor pro hodiny pod vedením vlastních lektorů
 • Při deštivém počasí práce v ateliérech
 • Malování v přírodě
 • Výstava děl na závěrečné vernisáži
 • Jazyková výuka pro děti během každého turnusu
 • Volitelní taneční workshopy s předními choreografy nebo tanečníky celé republiky
 • Volitelné workshopy dle zájmu – jazyky, IT, výtvarná dílna
 • Společný celotáborový program: sportovní hry, soutěže, diskotéka
 • Výlety a fakultativní exkurze
 • Čeká nás spoustu zábavy a tvorby

Poskládejte si letní turnus dle vlastních představ. Rádi byste s námi na tábor jeli, ale nemáte dostatek personálu? Navádí!

Spolupráce s učiteli, kteří se rozhodli uspořádat dětskou dovolenou pro své žáky, s možností dalších tříd a relaxace

Zaregistrujte se na webu a podívejte se na úplný seznam bunusů, které poskytujeme pedagogům

Podmínky spolupráce s doprovodem učitelů.

 1. Možnost pro učitele relaxovat zdarma + 2 děti mohou (děti učitele jsou zpoplatněny 50%), pokud učitel získal skupinu platících dětí 10 osob.

Pro lektory a pedagogy nabízíme dvě formy spolupráce:

 • Varianta relax – Doprovod a pedagogický dozor za vlastní skupinou děti, bez aktívní účastí v táborových aktivitách. Kdy o děti se postarají vedoucí jednotlivých oddílu, nebo vyučující během jednotlivých workshopů.
 • Varianta active – Doprovod a pedagogický dozor za vlastní skupinou děti, společné vytváření programu a aktivní účast během všech táborových aktivit. Kdy vám bude nápomocný  jeden z vedoucích táboru, nebo vyučující během jednotlivých workshopů.

V obou variantách nabízíme pro všechny vedoucí každé 11 místo zdarma, zvýhodněné podmínky pro své vlastní ratolesti. Pro informace o dalších benefitech letošní spolupráce, prosíme o zaslání vyplněného dotazníku. Všichni účinkující získají možnost zapojení se do celoročního mezinárodního projektu ve spolupráci s Concord International School.

Po každou skupinu vám dodáme veškeré informace  o objektu včetně fotografií, rozložení pokojů, podklady potřebné pro správné zajištění pobytu (přehled pěších i autobusových výletů po okolí) i kompletní materiály pro rodiče (závazné přihlášky, prohlášení o způsobilosti a bezinfekčnosti, seznam doporučených věcí).

Dnešní situace nepřeje prezenční výuce a všichni jsme odkázaní pouze na on-line komunikaci, kdy se ztrácí možnost skupinové konverzace a praxe formou zážitkového vyučováni.

Každá netušená událost s sebou něco přináší. Třeba se nám společnými silami podaří přijít alespoň na pár pozitivních věcí?!  Pojďme společně učit se a tvořit celé léto, a budeme věřit, že se situace uvolní a všichni si vynahradíme hodiny jazykové výuky v novém formátu.

Spojte příjemné s užitečným a vydejte se svými žáky na letní tábor, kde zažijí skvělou zábavu, poznají nové kamarády, ale především se zdokonalí v angličtině nebo ruštině.

Dopřejte svým žákům jedinečnou zábavu s tematicky laděným programem, který je bude provázet celým pobytem. Náš tým zkušených instruktorů a lektorů se postará nejen o aktivity dětí, ale i o veškeré materiální vybavení.

Děti se seznámí s novými kamarády, zažijí spoustu legrace a dobrodružství – a to vše zcela přirozeně v cizím jazyce.  Zároveň se všichni  mohou těšit na výtvarný atelier nebo  taneční workshopy, řadu zajímavých her a soutěží zakomponovaných do poutavého příběhu na vybrané téma. Na campu je kladen důraz hlavně na komunikaci v cizím jazyce, lektoři s dětmi pracují v menších skupinkách, výuka je přizpůsobena tempu a potřebám každého dítěte.

Tábor je určen především pro školy a skupiny dětí pod vedením svých lektorů.

Spolupráce s učiteli (školiteli, vedoucími kruhů a týmů), kteří nabízejí své služby jako profesionální pedagogové – organizátoři.

Zaregistrujte se na webu a podívejte se na úplný seznam bunusů, které poskytujeme pedagogům

Spolupráce s učiteli (školiteli, vedoucími kruhů a týmů), kteří nabízejí své služby jako profesionální pedagogové – organizátoři.

 1.  Možnost bezplatného pobytu a platby poplatků v souladu s navrhovaným programem.
  a spoluprace na smlouvu dle dohody
 2. V tomto případě je program dohodnut s učitelem, což je plně v souladu s aktivitami tábora. Program by měl být navržen tak, aby se do závodu zapojili všichni účastníci.
 3. Učitel (trenéři, vedoucí kruhů a týmů) provádí aktivity tábora po celý den v souladu s programem příjezdu, aby se organizátoři předběžně dohodli na harmonogramu práce předem na smluvním základě a mohli každý den upravovat pracovní plán, v závislosti na vznikající okolnosti.

Nabízíme mnohem více.
Zaregistrujte se a zjistěte všechny podrobnosti.

Partneři

 
© Copyright 2022 - forum-art.com