Objednání Přihlášky

Nyní se jako registrovaný uživatel můžete

Objednát přihlášku na kemp

Pokud zde nenajdete informaci, kterou hledáte, můžete se nám ozvat:

na email: info@forum-art.com

nebo

na telefonní číslo: (+420) 773 170 954 / (+420) 605 252 222 / (+420) 267 911 785

Objednání Přihlášky na FORUM CAMP #1 – Jezero Lipno

  Váš e-mail*:

  Jméno*:

  Příjmení*:

  Telefon*:

  Název vaší Skupiny nebo školy*:

  Vaše město*:

  Adresa vaší organizace*:

  Počet účinkujících děti*:

  Počet vedouci*:

  Vyberte program táboru*:

  Termín:

  Zvolený doplňkový program*:

  Zadejte promo kód(není povinne):

  Objednání Přihlášky na FORUM CAMP #2 – České Budějovice

   Název vaší Skupiny nebo školy*:

   Vaše město*:

   Adresa vaší organizace*:

   Počet účinkujících děti*:

   Počet vedouci*:

   Vyberte program táboru*:

   Termín:

   Zvolený doplňkový program*:

   Zadejte promo kód(není povinne):

   Objednání Přihlášky na FORUM CAMP #3 – Hluboká nad Vltavou

    Váš e-mail*:

    Jméno*:

    Příjmení*:

    Telefon*:

    Název vaší Skupiny nebo školy*:

    Vaše město*:

    Adresa vaší organizace*:

    Počet účinkujících děti*:

    Počet vedouci*:

    Vyberte program táboru*:

    Termín:

    Zvolený doplňkový program*:

    Zadejte promo kód(není povinne):

    Objednání Přihlášky na FORUM CAMP #4 – Český Krumlov

     Váš e-mail*:

     Jméno*:

     Příjmení*:

     Telefon*:

     Název vaší Skupiny nebo školy*:

     Vaše město*:

     Adresa vaší organizace*:

     Počet účinkujících děti*:

     Počet vedouci*:

     Vyberte program táboru*:

     Termín:

     Zvolený doplňkový program*:

     Zadejte promo kód(není povinne):

     Důležité informace

     Níže jsou uvedeny všechny důležité informace, které jsou seřazeny chronologicky.

     Pokud zde nenajdete informaci, kterou hledáte, můžete se nám ozvat na email nebo na telefonním čísle +420 773 170 954, kde Vám rádi případně dotazy zodpovíme a následně i doplníme do informací uvedených níže.

     Zdravotní způsobilost – při začátku tábora je nutné podepsat předložený formulář „Prohlášení o bezinfekčnosti“, potvrzení, že dítěti nenařídil lékař karanténní opatření, a že v posledních dvou týdnech před nástupem na tábor nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chvorobou.

     Uhrazení úplaty – Podmínkou pro přihlášení, kdy se tábor poskytuje za úplatu, je uhrazení úplaty ve stanoveném termínu, který je uveden na přihlášce nebo v propozicích.

     • Naše tábory jsou určeny především pro děti ve věku 8–17 let
     • Tábor není určen dospělým a mládeži starší 17 let.

     Účastníci na tábor Forum Art jsou přijímáni na základě následujících kritérií:

     • Kapacita je různě definována pro jednotlivé formy i obory činnosti v závislosti na předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků, a podmínkami pro kvalitní zajištění obsahové náplně.
     • Věk– Pro tábory je pro uchazeče stanoven věkový interval. Po dohodě s hlavním pořádatelem je ve výjimečných případech možné přijmout mladšího či staršího uchazeče.
     • Znalosti -Do většiny činností je možno přihlásit zájemce s obecnými znalostmi. U činností, které rozvíjí zejména nadané děti, je kritériem rozsah jejich znalostí.
     • Přijetí  písemné přihlášky podepsané uchazečem, u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazeče.
     • Zdravotní způsobilost – Při začátku tábora je nutné podepsat předložený formulář „Prohlášení o bezinfekčnosti“, potvrzení, že dítěti nenařídil lékař karanténní opatření, a že v posledních dvou týdnech před nástupem na tábor nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou.
     • Uhrazení úplaty – Podmínkou pro přihlášení, kdy se tábor poskytuje za úplatu, je uhrazení úplaty ve stanoveném termínu, který je uveden na přihlášce nebo v propozicích.

     Přihlášku lze poslat zde na této stránce nebo e-mailem  uvedený v kontaktech. V tomto případě prosíme o následující informace:

     • lokalita a termín konání tábora,
     • telefonní číslo na rodiče ,
      učitel, trenér nebo vedoucí týmu
     • fakturační adresu,
     • jméno, příjmení a rok narození účastníka,
     • požadavky na stravování, ubytování a jiné.

     Přihlášky lze podat i na 2 či více termínů. Pokud se bude jednat o navazující termíny ve stejné lokalitě, nemusí účastník opouštět místo konání. Dozor, ubytování a stravování bude v tomto případě zajištěno bezplatně.

     Veškeré požadavky na společné ubytování s dalšími účastníky tábora či požadavky na stravování je možné sdělit přímo při objednávce. Pokud tak neučiníte, tak je nutné je nahlásit minimálně 14 dní před začátkem tábora. V opačném případě nemůžeme zaručit, že Vám budeme schopni vyhovět.

     Přihláška a úhrada zálohy do 31.05.2020

     • Cena zahrnuje ubytování, stravu, učební materiály, výuka  ,výlety, soutěže.
     • Při objednání do 31. 5. Vám bude vystavena zálohová faktura na částku 2 500 Kč, doplatková faktura Vám bude následně zaslána do 20. 06.
     • Při podání objednávky 1. 6. a později Vám bude vystavena faktura na úhradu celé částky.
     • Faktury Vám budou odeslány na email do 24 hodin od podání objednávky.
     • Úhrada faktury je možná pouze převodem na bankovní účet. Platby v hotovosti neakceptujeme.
     • Níže uvádíme dokumenty, které Vám jsou zaslány emailem ihned po podání přihlášky
     • Posudek o zdravotní způsobilost  – Má platnost po dobu 2 let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte, viz – §9 zákona č. 258/2000 Sb.) – doporučujeme si udělat kopii pro případné použití na dalších akcích).
     • potvrzení o bezinfekčnosti   – Musí být podepsané s datem nástupu na tábor.
     • GDPR  – Jedná se o souhlas s pořízením fotografií/videí a s jejich použitím pro případnou propagaci.

     Spolu s těmito dokumenty musí být odevzdána zdravotníkovi také kopie kartičky zdravotní pojišťovny a osobní léky dítěte označené štítkem se jménem a dávkováním.

     Ostatní dokumenty:

     • rozvrh dne
     • seznam věcí, co si zabalit na tábor
     • všeobecné podmínky
     • Naše agentura dopravu nezajišťuje.
     • Dopravu se dá objednat u dopravni agentuři, kontakt sdělujemé po vyplnení přihlášky.
     • Příjezd na tábor je vždy mezi 8:00 – 9:30 dopoledne.
     • Upozorňujeme, že při příjezdu je nutné odevzdat níže uvedené dokumenty, které Vám budou zaslány emailem před konáním tábora. Upozorňujeme také, že nemůžeme přijmout na tábor účastníka bez platného Posudku o zdravotní způsobilosti a Potvrzení o bezinfekčnosti.
     • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny posudek o zdravotní způsobilost
      potvrzení o bezinfekčnosti
     • GDPR – souhlas s pořízením fotografií a videí
     • Osobní léky označené štítkem se jménem dítěte a dávkováním
     • Rodiče mohou děti kdykoli během tábora navštívit, podívat se do výuky i na organizaci volného času, aby se přesvědčili, že je o děti dobře postaráno. Pokud se budete chystat na návštěvu, prosíme jen o kontaktování hlavní vedoucí, která Vám sdělí nejvhodnější čas příjezdu s ohledem na program tábora. Telefonní číslo na vedoucí Vám bude poskytnuto pár dní před konáním tábora.
     • Je také ve Vašem zájmu, abyste při příjezdu podrobně informovali zdravotníka o případných a stávajících zdravotních problémech účastníka tábora.
     • Odjezd z tábora je vždy po obědě, rodičům bude čas odjezdu upřesněn v průběhu konání tábora.
     • Pokud účastník zůstává ve stejné lokalitě i do dalšího týdne, nemusí v den odjezdu opouštět místo konání. Je zde pro něho zajištěno ubytování, stravování a dozor do dalšího dne, kdy nastupují účastníci pro další týden.
     • Fotografie z tábora se objeví pár dní po jeho skončení na našem Facebooku
     • Nadstandardní dětský tábor s výukou tance. Vhodné též pro začátečníky – postačí jen zájem o tanec a pohyb. Pro holky i kluky. Dále běžné táborové aktivity: Zábavné soutěže, sportovní a míčové hry, koupání, týmové hry, výlety do okolí, diskotéky, táboráky…
      V den návratu jsou zváni rodiče na slavnostní zakončení tábora – velkolepé taneční show se zúčastní všechny děti!
     • Účastníci se seznámí se základními informacemi o tanci a tanečních stylech, naučí se základní kroky tanců, správné držení těla i hudební rytmiku. Děti se zapojí do kolektivu, kde bude kladen důraz na komunikaci i práci ve skupině.
     • Děti se budou celý týden starat lidé z řad instruktorů na táborech s bohatými tanečními zkušenostmi a lidé s několikaletou prací s dětmi.
     • Výuku vedou výhradně kvalifikovaní rodilí mluvčí. Jedná se o lektory, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi, vyučují v České republice na vysokých, středních či základních školách.
     • Po  příjezdu na tábor si účastníci napíší krátký vstupní test, který ověří znalosti jazyka. Na základě výsledků z těchto testů jsou pak účastníci rozřazeni do skupinek po cca 7–13 dětech.
     • Přechody mezi skupinkami jsou možné po celou dobu tábora po domluvě s vedoucími. Vzhledem k této skutečnosti může dojít k situaci, kdy počet dětí ve skupince bude i více či méně než 7–13.
     • V případě objednání dalšího kurzu angličtiny nebo ruštiny na 15 hodin týdně budou děti rozděleny do menších skupin: 4-8 osob.
     • Výuka probíhá každý den během 2–4 vyučovacích hodin (1 vyuč. hodina = 45 minut), podrobnější rozvrh výuky pro každý den zobrazíte zde
     • Výuka je vedena zábavnou formou, při které každé dítě přirozeně rozvíjí své komunikační schopnosti ruského nebo anglického jazyka. Výuka je tak hlavně zaměřena na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči a přirozenou výslovnost.

     Dětský počítačový tábor má kromě činností spojených s počítači samozřejmě i další doprovodný program. Jsou to různé zábavné pohybové hry na louce, v lese, ve vodě na koupališti či táborovém bazénu. Pro chvíle tělesného odpočinku pak slouží karty, šachy. K dispozici je samozřejmě i sportovní náčiní (trampolína, ping-pong, kopací a volejbalový míč, líný tenis, badminton, létající talíře, petanque). Děti se mohou těšit na  volitelné taneční nebo výtvarné workshopy, výuku jazyků, řadu zajímavých her a soutěží zakomponovaných do poutavého příběhu na vybrané téma. Díky našemu propracovanému programu zažijí mnoho napínavých a zábavných okamžiků a z tábora si odvezou spoustu společných zážitků.

     Nicméně hlavní programovou náplní tábora jsou činnosti spojené s počítači.

     Výuka  probíhá každý den v dopoledních a odpoledních hodinách, je rozdělena do několika oblastí. Tyto oblasti na sebe navazují, vzájemně se doplňují a prolínají. Výsledkem je pak určitá komplexní znalost o principu fungování, přístupu, ovládání a využívání počítače v oblastech nezbytných pro dnešního mladého člověka.

     Program: 

     • Prostor pro hodiny pod vedením vlastních lektorů
     • Doba určená k výuce není nijak omezena. Počítačoví lektoři jsou na táboře neustále přítomni, jsou součástí tábora a mohou se tak dětem věnovat v oblasti teorie i praxe po celý den. Aby nedocházelo k přehnaným otlakům na sedacích svalech účastníků (některé děti by vydržely sedět u počítače 16 hodin denně a 7 dní v týdnu) je každý den část odpoledne vyhrazena sportovnímu programu.
     • Volitelné workshopy dle zájmu (taneční, jazyky, výtvarná dílna)
     • Společný celotáborový program: sportovní hry, soutěže, diskotéka
     • Výlety a fakultativní exkurze

     Dopoledne věnujeme dle zaměření na malbu a kresbu, architekturu, ilustraci a mix různých technik, řekneme si o perspektivě.  To vše a mnohem více za dohledu našeho vynikajícího týmu přátelských a milých lektorů a pedagogů. Při deštivém počasí zůstaneme v našich ateliérech. Jakmile ale vysvitne slunko, užijeme si kreslení venku!

     Většinou se bude každé dítě zabývat uměleckým tvořením. Zbude dost času na sport, koupání, soutěže, bojovky, výlety a další táborové činnosti. Zároveň se všichni mohou těšit na výtvarný atelier, taneční workshopy, výuku jazyků, řadu zajímavých her a soutěží zakomponovaných do poutavého příběhu na vybrané téma. Díky našemu propracovanému programu zažijí mnoho napínavých a zábavných okamžiků a z tábora si odvezou spoustu společných zážitků.

     Camp je vhodný pro děti od 8 do 15 let, skupiny tvoříme podle věku, aby se všichni výborně bavili a měli podobně staré kamarády.

     Máme připraveno mnoho různých výtvarných činností. Jejich volbu ovlivní počasí, věk dětí a v neposlední řadě i jejich nálada a očekávání.

     Příklad možných technik a uměleckých činností:

     • Kresba objektů
     • Malování předmětů a živočichů
     • Malování krajiny
     • Výtvarná dílna

     Program

     • Prostor pro hodiny pod vedením vlastních lektorů
     • Při deštivém počasí práce v ateliérech
     • Malování v přírodě
     • Výstava děl na závěrečné vernisáži
     • Jazyková výuka pro děti během každého turnusu
     • Volitelní taneční workshopy s předními choreografy nebo tanečníky celé republiky
     • Volitelné workshopy dle zájmu jazyky, IT, výtvarná dílna
     • Společný celotáborový program: sportovní hry, soutěže, diskotéka
     • Výlety a fakultativní exkurze
     • Volnočasové  aktivity jsou organizované českým týmem vedoucích, který vymýšlí různé táborové hry, soutěže a jiné činnosti (turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka a další).
     • Tato část programu je již vedena v českém jazyce a slouží jako zpestření dne či odpočinek od výuky.
     • Každý účastník má možnost vybrat si ze dvou variant využití volného času:
      • Aktivní varianta – účastník se aktivně zúčastňuje her, soutěží a ostatních činností, které jsou organizovány českým týmem vedoucích. Změna na relaxační variantu je možný pouze po telefonické/emailové domluvě s rodiči.
      • Relaxační varianta – účastník ve volném čase může zůstat na pokoji a odpočívat čtením knih, hraním společenských her, aj. I v tomto případě je zajištěn dozor. Změna na aktivní variantu je vítána a je možný i bez souhlasu rodičů.
     • Za organizaci denního programu tábora a bezpečnost dětí je zodpovědný český tým vedoucích s pedagogickou kvalifikací a s mnohaletými zkušenostmi v práci s dětmi.
     • Dalšími členy českého týmu jsou mladí praktikanti, kteří studují vysoké školy s pedagogickým zaměřením ,
      nebo anglicky / rusky mluvící studenty.
     • Nejdůležitější osobou, která musí být přítomna, je samozřejmě táborový  vedoucí.

     Odhlášení z tábora je možné za níže uvedených storno podmínek:

     • 130-15 dní před začátkem 30% z ceny
     • 15-3 dny před začátkem 50% z ceny
     • méně než 3 dny před začátkem 100% z ceny

     V případě onemocnění nebo úrazu je možné na základě lékařského potvrzení vrátit účastníkovi poměrnou část úplaty, sníženou o režijní náklady související s realizací tábora.

     U všech případů se účtuje manipulační poplatek 500 Kč.

     Pro žádost o vrácení úplaty je nutné využít formulář „Žádost o vrácení platby –Tábory a výjezdní akce“

     Písemná žádost o vrácení odůvodněné částky úplaty musí být podána nejpozději do 30 dnů od odhlášení účastníka z tábora a výjezdní akce.

     • Storno poplatky se neplatí, pokud najdete náhradníka. Ten nám musí potvrdit navrhovanou změnu a také musí souhlasit se všeobecnými podmínkami. Žádný poplatek za tuto změnu se neúčtuje.
     • Pokud Vám objednaný termín nevyhovuje, je možná také změna na jiný termín. V tomto případě je nutné nám tuto změnu nahlásit emailem. Změnu lze provést pouze na ty termíny, které nejsou plně obsazené. Ani v tomto případě se žádný poplatek neúčtuje.
     • Účastník je pojištěn proti zrušení účasti na táboře z důvodu onemocnění. Pojišťovna v tomto případě proplatí 70 % Vámi uhrazené ceny zájezdu. Toto je nutné uplatnit nejpozději do 24 hodin před nástupem na tábor. V tomto případě lze využít i možnosti změny termínu. Pokud dítě na tábor nastoupí a onemocní v jeho průběhu, je pojišťovnou proplaceno 50 % z Vámi zaplacené částky, která je poměrově upravena na základě zbývajících dnů do konce tábora. Pro oba případy je nutné zaslat emailem naskenovanou lékařskou zprávu od lékaře, kterou následně předáme naší pojišťovně k proplacení.
     • Při veškeré činnosti jsou účastníci tábora povinni dodržovat Vnitřní řád a Denní režim tábora a dbát pokynů vedoucích.
     • Na táborech je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
     • Na táborech je přísný zákaz násilí, omezování osobní svobody, ponižování, agresivních a vulgárních projevů.
     • V případě , že účastníci tábora poruší jeden z bodu, rodič okamžité bude telefonicky informován , a musí vyzvednut díté v průběhu 24 hodin bez nároku na vracení peníz.
     • Zákazníci  májí právo reklamovat služby, které  nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě.
     • V tomto případě je třeba podat reklamaci písemně v prubehu akce. Následně  reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího podání.
     • Podrobnější informace k reklamaci a vrácení peněz najdete ve všeobecných podmínkách.
     • Právo  na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení akce nebo v případě, že se akce neuskutečnila. Není-li možné podat reklamaci na místě, je nutné podat reklamaci přímo  na ten-to mail :
     • Uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení, a to nejpozději do 3 dnů od skončení akce

     © Copyright 2022 - forum-art.com