Best World Dance group

Vystupte na prestižní scéně a sdílejte svůj talent s celým světem

Staňte se hvězdou Best World Dance Group 2023/24 a získejte grant na účast v World of Youths 2024/2025.

Tento okamžik může ovlivnit váš taneční osud.

Blogové příspěvky

Led 26 2024

Nezmeškejte šanci: Zaregistrujte se nyní na festival ‚World of Youth‘ a vyhrajte grant až 5000 eur!

Zvolte taneční nebo sportovní nominaci a soutěžte v "Best World Dance Group",...
Led 12 2024

Best World Dance Group 06.01.24 – Výsledky

V úchvatných prostorách koncertního sálu v Praze 1, pouhých sto metrů od...
Lis 05 2023

Soutěž Best World Dance Group – 29. řijna – výsledky a poděkování

Děkujeme choreografům, účinkujícím, vedoucím skupin za nádherné vystoupení,...
Kvě 19 2023

Finále Jara 2023

Jaro a léto utíkají velmi rychle. Před ne dlouhou dobou se v Teplicích konalo...
Kvě 10 2023

Sympathy of Europarks 10.05.23

CZ Držitelé grantů Sympathy of Europarks z Izraele včera ohromili publikum...

OCENĚNÍ

SEZÓNNÍ FINÁLE

S hlavní výhrou 2 dny v Disneylandu, v Paříži zdarma s možností vystoupení přímo v parku!

FINÁLE ROKU

O titul budou bojovat nejlepší skupiny z celého světa!

Hlavní cena plavba a ubytováni, workshopy a vystoupení na luxusní výletní lodi ve středomoří!

14 důvodů proč se zúčastnit

BEST WORLD DANCE GROUP

$

BWDG je jednou z nejvýznamnějších soutěží, která dodržuje zásady fair play

$

Vlastní grantový systém odměňování, který dává příležitost růst jako osobnost a tanečník

$

Jediná soutěž s možností vyhrát taneční TOUR do Disneylandu

$

Jediná soutěž s možností postupu do mezinárodního kola

$

Mezinárodní působení Best World Dance Group v 15 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie

$

Bonusový systém pro trenéry, choreografy a vedoucí kolektivu

$

Vstřícná a přátelská atmosféra

$

Taneční workshopy, kempy a zahraniční hosté

$

Profesionální technické zabezpečení

$

Nezávislá profesionální porota složená z významných osobnosti tanečního světa

$

Fotografie a videa ZDARMA – žádný mediální poplatek

$

18 soutěžních disciplín

$

8 věkových kategorií

$

3 taneční výkonnostní úrovně

Důležité informace

VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE
VĚKOVÉ KATEGORIE
DÉLKA CHOREOGRAFIE
DISCIPLÍNY
SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Začátečníci
Začínající tanečníci, kteří zkouší první soutěže (taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj).

Hobby

Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj., jejichž členové nebo formace (choreografie) se nezúčastnili žádných postupových soutěží. Nebo tanečníci, kteří zkouší například regionální kola, neumisťují se na medailových příčkách a nepostupují.

Profi

Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj., jejichž členové nebo formace se zúčastnili postupových soutěží. Pokročilí, kteří jezdí jak na postupové, tak pohárové soutěže

MINI / BABY 3-5 let

Je možno zařadit soutěžící, starší maximálně o 1 rok. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. Spodní věková hranice je omezena.

DĚTI / KIDS 6-9 let

Je možné zařadit soutěžící, mladší i starší maximálně o 2 roky. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.

JUNIOŘI / JUNIOR 10-12 let

Je možné zařadit soutěžící, mladší i starší maximálně o 2 roky. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 20% tanečníků formace.

TEENAGERY / TEEN 13-15 let

Je možné zařadit soutěžící, mladší i starší maximálně o 2 roky. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 20% tanečníků formace.

MIXED GROUP

Podmínkou je nutná účast tanečníků z minimálně dvou různých věkových kategorií ze stejného kolektivu (baby, děti, junioři, teen, elite).

ELITE 16-19 let

Horní hranice není omezena. Je možné zařadit i tanečníky o 2 roky mladší. Tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.

SENIOR 25 let +

Horní hranice není omezena

ADULT 20-25 let

Spodní hranice není omezena

Sólo
POČET TANEČNÍKŮ:
1
DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min.: 0:40
max.: 2:45

Duo/Trio
POČET TANEČNÍKŮ:
2 / 3
DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min.: 0:40
max.: 3:00

Malé formace
POČET TANEČNÍKŮ:
4-10
DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min.: 1:00
max.: 4:00

Formace
POČET TANEČNÍKŮ:
11-24
DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min.: 1:40
max.: 5:00

Production
POČET TANEČNÍKŮ:
25
DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min.: 2:00
max.: 8:00

BALET

CONTEMPORARY / SOUČASNÝ TANEC

SCÉNICKÝ / VÝRAZOVÝ TANEC

JAZZ DANCE

DISCO

DISCO SHOW

STREET DANCE

LIDOVE, FOLKLORNÍ

STYLIZOVANÉ / CHARAKTERNÍ TANCE

IRISH STEP

STANDARD DANCE FORMATION

LATIN DANCE FORMATION

CARIBBEAN MIX

SHOW DANCE

AEROBIC DANCE / ZUMBA

ACRO DANCE

MAŽORETKY / BATON TWIRLING

Soutěžní řád

Hlavním cílem soutěží je motivací pro účinkující. Ne-jenom tanec kvůli soutěži ale, též kvůli perfektním provedení dosahují až do umělecké stránky. Podpora mladých tanečníku a tymů, dětí a mládeži k vystoupení, jak před domácími diváky, tak i na prestižních, evropských jevištích, např.: v Disneylandu nebo v divadlech výletních lodí.

$

Porota má vždy lichý počet členů, nejméně tři a nejvíce sedům.

$

Unikátní hvězdné obsazení porotců, taneční hvězdy a přední choreografové a pedagogové.

$

Pořadatelé si vyhrazují právo provést změny v souladu s aktuální situací.

Pravidla hodnocení pro všechny disciplíny jsou jednotná:

  • Maximální počet bodů: 10 bodů
  • Hodnocení je veřejné

Hodnotit se bude podle 2 obecných kritérií:

  • Technika/ jednotnost provedení pohybů, obtížnost prvků, posouzení úrovně výkonu účastníky v kategorii 50%
  • Choreografie, originalita, celkový dojem 50%

Každý člen poroty může udělit od 1 do 10 bodů, a konečné pořadí bude dáno průměrem známek všech členů poroty za každou choreografii. Proti rozhodnutí poroty se není možné odvolat, a pokud to porota uzná za nezbytné, některé z cen nemusí být vůbec uděleny, a to i včetně možného zrušení některé z kategorií.

O případném zrušení kategorie budou účastníci informováni před zahájením soutěže.

Podle průměrného bodu se udělují místa:

V každé věkové skupině v každé disciplíně může být pouze:
● jedno první místo pro sólisty/ dueta/ tria,
● jedno první místo pro tým,
● jedno druhé místo pro sólisty/ dueta/ tria,
● jedno druhé místo pro tým,
● jedno třetí místo pro sólisty /duety/ tria,
● jedno třetí místo pro družstvo.
Umístění se určuje podle počtu získaných bodů. Jak sólisté/dueta/tria, tak týmy jsou při slavnostním předávání cen oceněny medailemi a diplomy podle jejich umístění. Sólisté/dueta/tria a týmy na prvním místě v každé disciplíně obdrží poháry. V každé věkové skupině je navíc oceněn 1 účastník, který dle názoru poroty předvedl nejlepší výkon v celé věkové skupině, a to buď sólista/duet/trio nebo tým.
Zbývající účastníci, kterým nebyla udělena místa, obdrží po předání cen účastnické diplomy.

2). Medaile dostává celá kategorie skupiny podle nejlepšího výsledku výkonu. Pokud se skupina v jedné věkové kategorii zúčastnila 2 a více nominací, pak celá kategorie dostává medaile podle nejlepšího výsledku.

3.1). Poháry jsou udělovány týmům na základě jejich nejlepšího výsledku.

Týmy které získaly 1. místo ve Finále soutěže Best World Dance Group dostávají poháry dle svého umístění, 2. a 3. místo nedostávají poháry. Pokud se skupina zúčastnila ve více stylech jedné věkové kategorie, získává pohár podle nejlepšího výsledku v této věkové kategorii.

3.2). Dle uvážení pořadatelů, a na základě perfektních výkonů ve 2 a více stylech jedne věkové kategorií, může skupina obdržet více pohárů v jedné kategorii.

3.3). Pro sólisti, dua a tria je poskytován pouze 1 pohár této kategorie. Pohár mohou získat jen ti nejlepší z nejlepších sólistů. Pokud se solist zúčastnil více nominací jedné kategorie, získává pohár podle nejlepšího výsledku v této kategorii. Po zvážení poroty a pořadatelů, lze pohár pro sólisty této kategorie odebrat nebo přidat.

3.4). Granty organizátoru soutěži Best World Dance Group na festival "Sympathy of Europarks" do Disneylandu nebo na festival na výletní lodi "World of Youth" obdrží týmy dle získaných míst.

Konečná výše grantu je dohodnuta s vedoucím týmu v souladu s počtem účastníků festivalů a obsazeným místem v soutěži Best World Dance Group.

3.5). Grand Prix a pohár pro vítěze kategorie získá nejlepší z nejlepších skupin podle výsledků soutěže a rozhodnutí poroty. Grand Prix může být udělán, pokud takovou skupinu porota označí. Grand Prix může být neudělán. Grand Prix Kategorie může být udělán i pro sóla, dua nebo tria.

KALENDÁŘ

Contest Best World Dance Group 2024 Spring/Summer

Seznam festivalů od 16.03.24 do 04.05.24

16.03.24
16.03.24

Brno

Soutěž postupová – Selection Contest

Regalement pro formace a produkci ke stažení.

30.03.24
30.03.24

Poděbrady

Soutěž postupová – Selection Contest

Regalement pro formace a produkci ke stažení.

05-12.04.24
05-12.04.24

Costa Smeralda

Cruisové festival World of Youth 2024

05-12.04.24
05-12.04.24

MSC Costa Pacifica

Cruisové festival World of Youth 2024

05.05.24
05.05.24

Praha

Soutěž postupová – Selection Contest

Regalement pro formace a produkci ke stažení.

04.05-08.05.24
04.05-08.05.24

Disney Sympatie Europarku

Seznam festivalů od 17.05.24 do 24.06.24

17.05-23.05.24
17.05-23.05.24

Disney Sympatie Europarku

18.05.24
01.06.24
01.06.24

Jindřichův Hradec

15.06.24
15.06.24

Příbram

24.06-28.06.24
24.06-28.06.24

Disney Camp

Sympatie Europarku

Startovné

Sólo/duo/trio:
450,-Kč
na každého soutěžícího
1 start
*dle propozic jednotlivého kola

Malé/velké formace:
počet tanečníků: 4-20
350,-Kč
na každého soutěžícího
maximálně 1 choreografie *dle propozic jednotlivého kola

Production od 20 tanečníků:
počet tanečníků: 20 a více
300,-Kč
na každého soutěžícího
maximálně 1 choreografie
*dle propozic jednotlivého kola

Registrace

Peněžitý Grant pro
velké formace a produkce

06.03.24 Brno

Nejlepší choreografie: 5000Kč.

Ballet, Contemporary, scénický, jazz dance a show dance.

30.03.24 Podebrady

Nejlepší sportovní show: 5000Kč

Street Dance, Aerobic Dance, Acro Dance, show dance a Mažoretky.

18.05.24 Slaný

Nejlepší dětská choreografie (všechny disciplíny): 5000Kč

Mini, Děti a Junioři.

01.06.24 Jindřichův Hradec

Nejlepší choreografie (všechny disciplíny) 5000Kč: Teen, Mixed a Elite.

16.06.24 Příbram

Grant pro nejlepší z nejlepších:

Všechny věkové kategorie, částka bude ještě upřesněna.

Partneři